Menu

網站最新內容


史籍類_二十四史_周書_卷三十八‧列傳第三十      2020-04-29

蘇亮字景順,武功人也。祖權,魏中書侍郎、玉門郡守。父祐,泰山郡守。亮少通敏,博學,好屬文,善章奏。初舉秀才,至洛陽,遇河內常景。景深器之,退而謂人曰:「秦中才學可以抗山東者,將此人...more
史籍類_二十四史_周書_卷三十七‧列傳第二十九      2020-04-29

寇儁字祖儁,上谷昌平人也。祖讚,魏南雍州刺史。父臻,安遠將軍、郢州刺史。儁性寬雅,幼有識量,好學彊記。兄祖訓、祖禮及儁,並有志行。閨門雍睦,白首同居。...more
史籍類_二十四史_周書_卷三十六‧列傳第二十八      2020-04-27

鄭偉字子直,滎陽開封人也,小名闍提,魏將作大匠渾之十一世孫。祖思明,少勇悍,仕魏至直閤將軍,贈濟州刺史。父先護,亦以武勇聞。起家員外散騎侍郎。魏孝莊帝在藩,先護早自結託。...more
史籍類_二十四史_周書_卷三十五‧列傳第二十七      2020-04-24

鄭孝穆字道和,滎陽開封人,魏將作大匠渾之十一世孫。祖敬叔,魏潁川、濮陽郡守,本邑中正。父瓊,范陽郡守,贈安東將軍、青州刺史。孝穆幼而謹厚,以清約自居。年未弱冠,涉獵經史。父叔四人並...more
史籍類_二十四史_周書_卷三十四‧列傳第二十六      2020-04-23

趙善字僧慶,太傅、楚國公貴之從祖兄也。祖國,魏龍驤將軍、洛州刺史。父更,安樂太守。善少好學,涉獵經史,美容儀,沉毅有遠量。永安初,爾朱天光為肆州刺史,辟為主簿,深器重之。...more

第一頁 | 上一頁   3  4  5  6  7