Menu

網站最新內容


史籍類_二十四史_周書_卷四十九‧列傳第四十一      2020-05-14

蓋天地之所覆載,至大矣;日月之所臨照,至廣矣。然則萬物之內,民人寡而禽獸多;兩儀之間,中土局而庶俗曠。求之鄒說,詭怪之迹實繁;考之山經,奇譎之詞匪一。周、孔存而不論,是非紛而莫辯。...more
史籍類_二十四史_周書_卷四十八‧列傳第四十      2020-05-13

蕭詧字理孫,蘭陵人也,梁武帝之孫,昭明太子統之第三子。幼而好學,善屬文,尤長佛義。特為梁武帝所嘉賞。梁普通六年,封曲江縣公。中大通三年,進封岳陽郡王。歷官宣惠將軍,知石頭戍事,琅邪...more
史籍類_二十四史_周書_卷四十七‧列傳第三十九      2020-05-12

太祖受命之始,屬天下分崩,于時戎馬交馳,而學術之士蓋寡,故曲藝末技咸見引納。至若冀儁、蔣昇、趙文深之徒,雖才愧昔人,而名著當世。及剋定鄢、郢,俊異畢集。...more
史籍類_二十四史_周書_卷四十六‧列傳第三十八      2020-05-11

夫塞天地而橫四海者,其唯孝乎;奉大功而立顯名者,其唯義乎。何則?孝始事親,惟后資於致治;義在合宜,惟人賴以成德。上智稟自然之性,中庸有企及之美。其大也,則隆家光國,盛烈與河海爭流;...more
史籍類_二十四史_周書_卷四十五‧列傳第三十七      2020-05-11

自書契之興,先哲可得而紀者,莫不備乎經傳。若乃選君德於列辟,觀遺烈於風聲,帝莫高於堯、舜,王莫顯於文、武。是以聖人祖述其道,垂文於六學;憲章其教,作範於百王。自茲以降,三微驟遷,五...more
史籍類_二十四史_周書_卷四十四‧列傳第三十六      2020-05-07

泉企字思道,上洛豐陽人也。世雄商洛。曾祖景言,魏建節將軍,假宜陽郡守,世襲本縣令,封丹水侯。父安志,復為建節將軍、宜陽郡守,領本縣令,降爵為伯。企九歲喪父,哀毀類於成人。服闋襲爵。...more
史籍類_二十四史_周書_卷四十三‧列傳第三十五      2020-05-06

李延孫,伊川人也。祖伯扶,魏太和末,從征懸瓠有功,為汝南郡守。父長壽,性雄豪,有武藝。少與蠻酋結託,屢相招引,侵滅關南。孝昌中,朝議恐其為亂,乃以長壽為防蠻都督,給其鼓節,以慰其意...more
史籍類_二十四史_周書_卷四十二‧列傳第三十四      2020-05-06

蕭撝字智遐,蘭陵人也。梁武帝弟安成王秀之子也。性溫裕,有儀表。年十二,入國學,博觀經史,雅好屬文。在梁,封永豐縣侯,邑一千戶。初為給事中,歷太子洗馬、中舍人。...more
史籍類_二十四史_周書_卷四十一‧列傳第三十三      2020-05-06

王襃字子淵,琅邪臨沂人也。曾祖儉,齊侍中、太尉、南昌文憲公。祖騫,梁侍中、金紫光祿大夫、南昌安侯。父規,梁侍中、左民尚書、南昌章侯。竝有重名於江左。襃識量淵通,志懷沉靜。美風儀,善...more
史籍類_二十四史_周書_卷四十‧列傳第三十二      2020-05-04

尉遲運,大司空、吳國公綱之子也。少彊濟,志在立功。魏大統十六年,以父勳封安喜縣侯,邑一千戶。孝閔帝踐阼,授使持節、車騎大將軍、儀同三司。俄而帝廢,朝議欲尊立世宗,乃令運奉迎於岐州。...more

第一頁 | 上一頁   2  3  4  5  6  7   下一頁 | 最後一頁