Menu

網站最新內容


文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  中庸論上      2021-04-19

甚矣,道之難明也。論其著者,鄙滯而不通;論其微者,汗漫不可考。其弊始於昔之儒者,求為聖人之道而無所得,於是務為不可知之文,庶幾乎後世之以我為深知之也。後之儒者,見其難知,而不知其空...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  策斷二十五      2021-04-18

其次請論北狄之勢。古者匈奴之眾,不過漢一大縣,然所以能敵之者,其國無君臣上下朝覲會同之節,其民無榖米絲麻耕作織絍之勞。其法令以言語為約,故無文書符傳之繁。其居處以逐水草為常,故無城...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  策斷二十四      2021-04-18

臣聞用兵有可以逆為數十年之計者,有朝不可以謀夕者。攻守之方,戰鬪之術,一日百變,猶以為拙,若此者,朝不可以謀夕者也。古之欲謀人之國者,必有一定之計。勾踐之取吳,秦之取諸侯,高祖之取...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  策斷二十三      2021-04-18

二虜為中國患,至深遠也。天下謀臣猛將豪傑之士,欲有所逞於西北者,久矣。聞之兵法曰:「先為不可勝,以待敵之可勝。」嚮者,臣愚以為西北難有可勝之形,而中國未有不可勝之備,故嘗竊以為可特...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  策別二十二      2021-04-18

其三曰倡勇敢。 臣聞戰以勇為主,以氣為決。天子無皆勇之將,而將軍無皆勇之士,是故致勇有術。致勇莫先乎倡,倡莫善乎私。此二者,兵之微權,英雄豪傑之士,所以陰用而不言於人,而人亦...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  策別二十一      2021-04-18

其二曰練軍實。 三代之兵,不待擇而精,其故何也?兵出於農,有常數而無常人,國有事,要以一家而備一正卒,如斯而已矣。是故老者得以養,疾病者得以為閑民,而役於官者,莫不皆其壯子弟...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  策別二十      2021-04-18

訓兵旅者,其別有三。一曰蓄材用。 夫今之所患兵弱而不振者,豈士卒寡少而不足使歟?器械鈍弊而不足用歟?抑為城郭不足守歟?廩食不足給歟?此數者皆非也。然所以弱而不振,則是無材用也...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  策別十九      2021-04-17

其二曰定軍制。 自三代之衰,井田廢,兵農異處,兵不得休而為民,民不得息肩而無事於兵者,千有餘年,而未有如今日之極者也。三代之制,不可復追矣。至於漢、唐,猶有可得而言者。...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  策別十八      2021-04-17

厚貨財者,其別有二。一曰省費用。 夫天下未嘗無財也。昔周之興,文王、武王之國不過百里,當其受命,四方之君長交至於其廷,軍旅四出以征伐不義之諸侯,而未嘗患無財。方此之時,關市無...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  策別十七      2021-04-17

其六曰去姦民。 自昔天下之亂,必生於治平之日,休養生息,而姦民得容於其間,蓄而不發,以待天下之釁。至於時有所激,勢有所乘,則潰裂四出,不終朝而毒流於天下。聖人知其然,是故嚴法...more

第一頁 | 上一頁   1  2  3  4  5  6  7  8   下一頁 | 最後一頁