Menu
戰國策
  卷三十三 ‧ 中山策

司馬憙三相中山

司馬憙三相中山,陰簡難之。田簡謂司馬憙曰:「趙使者來屬耳,獨不可語陰簡之美乎?趙必請之,君與之,即公無內難矣。君弗與趙,公因勸君立之以為正妻。陰簡之德公,無所窮矣。」果令趙請,君弗與。司馬憙曰:「君弗與趙,趙王必大怒;大怒則君必危矣。然則立以為妻,固無請人之妻不得而怨人者也。」田簡自謂取使,可以為司馬憙,可以為陰簡,可以令趙勿請也。