Menu
戰國策
  卷三十三 ‧ 中山策

司馬憙使趙

司馬憙使趙,為己求相中山。公孫弘陰知之。中山君出,司馬憙御,公孫弘參乘。弘曰:「為人臣,招大國之威,以為己求相,于君何如?」君曰:「吾食其肉,不以分人。」司馬憙頓首于軾曰:「臣自知死至矣!」君曰:「何也?」「臣抵罪。」君曰:「行,吾知之矣。」居頃之,趙使來,為司馬憙求相。中山君大疑公孫弘,公孫弘走出。