Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

段干越人謂新城君

段干越人謂新城君曰:「王良之弟子駕,云取千里馬,遇造父之弟子,造父之弟子曰:『馬不千里。』王良弟子曰:『馬,千里之馬也;服,千里之服也。而不能取千里,何也?』曰:『子纆牽長。故纆牽于事,萬分之一也,而難千里之行。』今臣雖不肖,于秦亦萬分之一也,而相國見臣不釋塞者,是纆牽長也。」