Menu
戰國策
  卷二十九 ‧ 燕策一

蘇秦將為從北說燕文侯

蘇秦將為從,北說燕文侯曰:「燕東有朝鮮、遼東,北有林胡、樓煩,西有雲中、九原,南有呼沱、易水。地方二千餘里,帶甲數十萬,車七百乘,騎六千疋,粟支十年。南有碣石、鴈門之饒,北有棗栗之利,民雖不由田作,棗栗之實足食于民矣。此所謂天府也。夫安樂無事,不見覆軍殺將之憂,無過燕矣。大王知其所以然乎?夫燕之所以不犯寇被兵者,以趙之為蔽于南也。秦、趙五戰,秦再勝而趙三勝。秦、趙相弊,而王以全燕制其後,此燕之所以不犯難也。且夫秦之攻燕也,踰雲中、九原,過代、上谷,彌地踵道數千里,雖得燕城,秦計固不能守也。秦之不能害燕亦明矣。今趙之攻燕也,發興號令,不至十日,而數十萬之眾軍于東垣矣。度呼沱,涉易水,不至四五日,距國都矣。故曰,秦之攻燕也,戰于千里之外;趙之攻燕也,戰于百里之內。夫不憂百里之患,而重千里之外,計無過于此者。是故願大王與趙從親,天下為一,則國必無患矣。」

燕王曰:「寡人國小,西迫強秦,南近齊、趙。齊、趙,強國也,今主君幸教詔之,合從以安燕,敬以國從。」于是齎蘇秦車馬金帛以至趙。