Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

建信君輕韓熙

建信君輕韓熙,趙敖為謂建信侯曰:「國形有之而存,無之而亡者,魏也。不可無而從者,韓也。今君之輕韓熙者,交善楚、魏也。秦見君之交反善于楚、魏也,其收韓必重矣。從則韓輕,橫則韓重,則無從輕矣。秦出兵于三川,則南圍鄢,蔡、邵之道不通矣。魏急,其救趙必緩矣。秦舉兵破邯鄲,趙必亡矣。故君收韓,可以無亹。」