Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

魏王為九里之盟

魏王為九里之盟,且復天子。房喜謂韓王曰:「勿聽之也,大國惡有天子,而小國利之。王與大國弗聽,魏安能與小國立之?」