Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

韓氏逐向晉于周

韓氏逐向晉于周,周成恢為之謂魏王曰:「周必寬而反之,王何不為之先言,是王有向晉于周也。」魏王曰:「諾。」成恢因為謂韓王曰:「逐向晉者韓也,而還之者魏也,豈如道韓反之哉!是魏有向晉于周,而韓王失之也。」韓王曰:「善。」亦因請復之。