Menu
戰國策
  卷二十一 ‧ 趙策四

魏敗楚于陘山

魏敗楚于陘山,禽唐明。楚王懼,令昭應奉太子以委和于薛公。主父欲敗之,乃結秦連宋之交,令仇郝相宋,樓緩相秦。楚王離趙、宋,齊、楚之和卒敗。