Menu
戰國策
  卷二十一 ‧ 趙策四

趙使姚賈約韓魏

趙使姚賈約韓、魏,韓、魏以而反之。舉茅為姚賈謂趙王曰:「賈也,王之忠臣也。韓、魏欲得之,故反之,將使王逐之,而己因受之。今王逐之,是韓、魏之欲得,而王之忠臣有罪也。故王不如勿逐,以明王之賢,而折韓、魏之招。」