Menu
戰國策
  卷二十一 ‧ 趙策四

秦召春平侯

秦召春平侯,因留之。世鈞為之謂文信侯曰:「春平侯,趙王之所甚愛也,而郎中甚妒之,故相與謀曰:『春平侯入秦,秦必留之。』故謀而入之秦。今君留之,是空絕趙,而郎中之計中也。故君不如遣春平侯而留平都侯。春平侯者言行于趙王,必厚割趙以事君,而贖平都侯。」文信侯曰:「善。」因與接意而遣之。