Menu
戰國策
  卷二十 ‧ 趙策三

魏魀謂建信君

魏魀謂建信君曰:「人有置繫蹄者而得虎。虎怒,決蹯而去。虎之情,非不愛其蹯也。然而不以環寸之蹯,害七尺之軀者,權也。今有國,非直七尺軀也。而君之身于王,非環寸之蹯也。願公之熟圖之也。」