Menu
戰國策
  卷二十 ‧ 趙策三

希寫見建信君

希寫見建信君。建信君曰:「文信侯之于僕也,甚無禮。秦使人來仕,僕官之丞相,爵五大夫。文信侯之于僕也,甚矣其無禮也。」希寫曰:「臣以為今世用事者,不如商賈。」建信君悖然曰:「足下卑用事者而高商賈乎?」曰:「不然。夫良商不與人爭買賣之賈,而謹司時。時賤而買,雖貴已賤矣;時貴而賣,雖賤已貴矣。昔者,文王之拘于牖里,而武王羈于玉門,卒斷紂之頭而縣于太白者,是武王之功也。今君不能與文信侯相伉以權,而責文信侯少禮,臣竊為君不取也。」