Menu
戰國策
  卷二十 ‧ 趙策三

苦成常謂建信君

苦成常謂建信君曰:「天下合從,而獨以趙惡秦,何也?魏殺呂遼而天下笑之。今收河間,是與殺呂遼何以異?君唯釋虛偽疾,文信猶且知之也。從而有功乎,何患不得收河間!從而無功乎,收河間何益也?」