Menu
戰國策
  卷二十 ‧ 趙策三

或謂建信君之所以事王者

或謂建信:「君之所以事王者,色也。蓇之所以事王者,知也。色老而衰,知老而多。以日多之知,而逐衰惡之色,君必困矣。」建信君曰:「奈何?」曰:「並驥而走者,五里而罷;乘驥而御之,不倦而取道多。君令蓇乘獨斷之車,御獨斷之勢,以居邯鄲;令之內治國事,外刺諸侯,則蓇之事有不言者矣。君因言王而重責之,蓇之軸今折矣。」建信君再拜受命,入言于王,厚任蓇以事能,重責之。未期年而蓇亡走矣。