Menu
戰國策
  卷二十 ‧ 趙策三

秦攻趙鼓鐸之音聞于北堂

秦攻趙,鼓鐸之音聞于北堂。希卑曰:「夫秦之攻趙,不宜急如此。此召兵也。必有大臣欲衡者耳。王欲知其人,旦日贊羣臣而訪之,先言橫者,則其人也。」建信君果先言橫。