Menu
戰國策
  卷十八 ‧ 趙策一

謂皮相國

謂皮相國曰:「以趙之弱而據之建信君,涉孟之讎,然者何也?以從為有功也。齊不從,建信君知從之無功。建信者安能以無功惡秦哉?不能以無功惡秦,則且出兵助秦攻魏,以楚分齊,則是強畢矣。建信、春申從,則無功而惡秦。分齊亡魏,則有功而善秦。故兩君者,奚擇有功之無功為知哉?」