Menu
戰國策
  卷十八 ‧ 趙策一

甘茂為秦約魏以攻韓宜陽

甘茂為秦約魏以攻韓宜陽,又北之趙,泠向謂強國曰:「不如令趙拘甘茂,勿出,以與齊、韓、秦市。齊王欲求救宜陽,必效縣狐氏。韓欲有宜陽,必以路、涉、端氏賂趙。秦王欲得宜陽,不愛名寶,且拘茂也,且以置公孫赫、樗里疾。」