Menu
戰國策
  卷十五 ‧ 楚策二

術視伐楚

術視伐楚,楚令昭鼠以十萬軍漢中。昭雎勝秦于重丘,蘇厲謂宛公昭鼠曰:「王欲昭雎之乘秦也,必分公之兵以益之。秦知公兵之分也,必出漢中。請為公令辛戎謂王曰:『秦兵且出漢中。』則公之兵全矣。」