Menu
戰國策
  卷十五 ‧ 楚策二

齊秦約攻楚

齊、秦約攻楚,楚令景翠以六城賂齊,太子為質。昭雎謂景翠曰:「秦恐且因景鯉、蘇厲而效地于楚。公出地以取齊,鯉與厲且以收地取秦,公事必敗。公不如令王重賂景鯉、蘇厲,使入秦,齊恐,必不求地而合于楚。若齊不求,是公與約也。」