Menu
戰國策
  卷十五 ‧ 楚策二

四國伐楚

四國伐楚,楚令昭雎將以距秦。楚王欲擊秦,昭雎不欲。桓臧為昭雎謂楚王曰:「雎戰勝,三國惡楚之強也,恐秦之變而聽楚也,必深攻楚以勁秦。秦王怒于戰不勝,必悉起而擊楚,是王與秦相罷,而以利三國也。戰不勝秦,秦進兵而攻。不如益昭雎之兵,令之示秦必戰。秦王惡與楚相弊而令天下,秦可以少割而收害也。秦、楚之合,而燕、趙、魏不敢不聽,三國可定也。」