Menu
戰國策
  卷十三 ‧ 齊策六

濮上之事

濮上之事,贅子死,章子走,盼子謂齊王曰:「不如易餘糧于宋,宋王必說,梁氏不敢過宋伐齊。齊固弱,是以餘糧收宋也。齊國復強,雖復責之宋,可;不償,因以為辭而攻之,亦可。」