Menu
戰國策
  卷四 ‧ 秦策二

宜陽之役楚畔秦而合于韓

宜陽之役,楚畔秦而合于韓。秦王懼。甘茂曰:「楚雖合韓,不為韓氏先戰;韓亦恐戰而楚有變其後。韓、楚必相御也。楚言與韓,而不餘怨于秦,臣是以知其御也。」