Menu
戰國策
  卷四 ‧ 秦策二

宜陽未得

宜陽未得,秦死傷者眾,甘茂欲息兵。左成謂甘茂曰:「公內攻于樗里疾、公孫衍,而外與韓侈為怨,今公用兵無功,公必窮矣。公不如進兵攻宜陽,宜陽拔,則公之功多矣。是樗里疾、公孫衍無事也,秦眾盡怨之深矣。」