Menu
戰國策
  卷四 ‧ 秦策二

秦惠王死公孫衍欲窮張儀

秦惠王死,公孫衍欲窮張儀。李仇謂公孫衍曰:「不如召甘茂于魏,召公孫顯于韓,起樗里子于國。三人者,皆張儀之讎也,公用之,則諸侯必見張儀之無秦矣!」