Menu
戰國策
  卷二 ‧ 西周策

秦攻魏將犀武軍于伊闕

秦攻魏將犀武軍于伊闕,進兵而攻周。為周最謂李兌曰:「君不如禁秦之攻周。趙之上計,莫如令秦、魏復戰。今秦攻周而得之,則眾必多傷矣。秦欲待周之得,必不攻魏;秦若攻周而不得,前有勝魏之勞,後有攻周之敗,又必不攻魏。今君禁之,而秦未與魏講也。而全趙令其止,必不敢不聽,是君卻秦而定周也。秦去周,必復攻魏,魏不能支,必因君而講,則君重矣。若魏不講,而疾支之,是君存周而戰秦、魏也。重亦盡在趙。」