Menu
戰國策
  卷二 ‧ 西周策

薛公以齊為韓魏攻楚

薛公以齊為韓、魏攻楚,又與韓、魏攻秦,而藉兵乞食于西周。韓慶為西周謂薛公曰:「君以齊為韓、魏攻楚,九年而取宛、葉以北以強韓、魏,今又攻秦以益之。韓、魏南無楚憂,西無秦患,則地廣而益重,齊必輕矣。夫本末更盛,虛實有時,竊為君危之。君不如令敝邑陰合于秦而君無攻,又無藉兵乞食。君臨函谷而無攻,令敝邑以君之情謂秦王曰:『薛公必破秦以張韓、魏,所以進兵者,欲王令楚割東國以與齊也。』秦王出楚王以為和,君令敝邑以此惠秦,秦得無破,而以楚之東國自免也,必欲之。楚王出,必德齊,齊得東國而益強,而薛世世無患。秦不大弱,而處之三晉之西,三晉必重齊。」薛公曰:「善。」因令韓慶入秦,而使三國無攻秦,而使不藉兵乞食于西周。