Menu
穀梁傳
   宣公五年

一、五年,春,公如齊。

二、夏,公至自齊。

三、秋,九月,齊高固來迎子叔姬。

諸侯之嫁子於大夫,主大夫以與之。來者,接內也。不正其接內,故不與夫婦之稱也。

四、叔孫得臣卒。

五、冬,齊高固及子叔姬來。

及者,及吾子叔姬也。為使來者,不使得歸之意也。

六、楚人伐鄭。