Menu
穀梁傳
   僖公十一年

一、十有一年,春,晉殺其大夫丕鄭父。

稱國以殺,罪累上也。

二、夏,公及夫人姜氏會齊侯於陽穀。

三、秋,八月,大雩。

雩,月,正也。雩得雨曰雩,不得雨曰旱。

四、冬,楚人伐黃。