Menu
戰國策
  卷三十 ‧ 燕策二

趙且伐燕

趙且伐燕,蘇代為燕謂惠王曰:「今者臣來,過易水,蚌方出曝,而鷸啄其肉,蚌合而拑其喙。鷸曰:『今日不雨,明日不雨,即有死蚌。』蚌亦謂鷸曰:『今日不出,明日不出,即有死鷸。』兩者不肯相舍,漁者得而并禽之。今趙且伐燕,燕、趙久相支以敝大眾,臣恐強秦之為漁父也。故願王之熟計之也。」惠王曰:「善。」乃止。