Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

韓珉相齊

韓珉相齊,令吏逐公疇豎,大怒于周之留成陽君也。謂韓珉曰:「公以二人者為賢人也,所入之國因用之乎?則不如其處小國。何也?成陽君為秦去韓,公疇豎,楚王善之。今公因逐之,二人者必入秦、楚,必為公患。且明公之不善于天下。天下之不善公者,與欲有求于齊者,且收之,以臨齊而市公。」