Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

韓相公仲朋使韓珉之秦

韓相公仲朋使韓珉之秦,請攻魏,秦王說之。韓珉在唐,公仲朋死。韓珉謂秦王曰:「魏之使者謂後相韓辰曰:『公必為魏罪韓珉。』韓辰曰:『不可。秦王仕之,又與約事。』使者曰:『秦之仕韓珉也,以重公仲也。今公仲死,韓珉之秦,秦必弗入。又奚為挾之以恨魏王乎?』韓辰患之,將聽之矣。今王不召韓珉,韓珉且伏于山中矣。」秦王曰:「何意寡人如是之權也!今安伏?」召韓珉而仕之。