Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

韓珉攻宋

韓珉攻宋,秦王大怒曰:「吾愛宋,與新城、陽晉同也。韓珉與我交,而攻我甚所愛,何也?」蘇秦為齊說秦王曰:「韓珉之攻宋,所以為王也。以齊之強,輔之以宋,楚、魏必恐。恐,必西面事秦。王不折一兵,不殺一人,無事而割安邑,此韓珉之所以禱于秦也。」秦王曰:「吾固患齊之難知,一從一橫,此其說何也?」對曰:「天下固令齊可知也。齊故已攻宋矣,其西面事秦,以萬乘自輔;不西事秦,則宋地不安矣。中國白頭游敖之士,皆積智欲離秦、齊之交。伏軾結靷西馳者,未有一人言善齊者也;伏軾結靷東馳者,未有一人言善秦者也。皆不欲齊、秦之合者,何也?則晉、楚智而齊、秦愚也。晉、楚合必伺齊、秦,齊、秦合必圖晉、楚,請以決事。」秦王曰:「善。」