Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

或謂公仲

或謂公仲曰:「今有一舉而可以忠于主,便于國,利于身,願公之行之也。今天下散而事秦,則韓最輕矣;天下合而離秦,則韓最弱矣;合離之相續,則韓最先危矣。此君國長民之大患也。今公以韓先合于秦,天下隨之,是韓以天下事秦,秦之德韓也厚矣。韓與天下朝秦,而獨厚取德焉,公行之計,是其于主也至忠矣。天下不合秦,秦令而不聽,秦必起兵以誅不服。秦久與天下結怨構難,而兵不決,韓息士民以待其亹,公行之計,是其于國也,大便也。昔者,周佼以西周善于秦,而封于梗陽;周啟以東周善于秦,而封于平原。今公以韓善秦,韓之重于兩周也無計,而秦之爭機也,萬于周之時。今公以韓為天下先合于秦,秦必以公為諸侯,以明示天下,公行之計,是其于身大利也。願公之加務也。」