Menu
戰國策
  卷二十七 ‧ 韓策二

泠向謂韓咎

泠向謂韓咎曰:「幾瑟亡在楚,楚王欲復之甚,令楚兵十餘萬在方城之外。臣請令楚築萬家之都于雍氏旁,韓必舉兵以禁之,公必將矣。公因以楚、韓之兵奉幾瑟而內之鄭,幾瑟得入而德公,必以韓、楚奉公矣。」