Menu
戰國策
  卷二十七 ‧ 韓策二

幾瑟亡之楚

幾瑟亡之楚,楚將收秦而復之。謂羋戎曰:「廢公叔而相幾瑟者,楚也。今幾瑟亡之楚,楚又收秦而復之,幾瑟入鄭之日,韓,楚之縣已。公不如令秦王賀伯嬰之立也。韓絕于楚,其事秦必疾,秦挾韓親魏,齊、楚後至者先亡。此王業也。」