Menu
戰國策
  卷二十六 ‧ 韓策一

觀鞅謂春申

觀鞅謂春申曰:「人皆以楚為強,而君用之弱,其于鞅也不然。先君者,二十餘年未嘗見攻。今秦欲踰兵于澠隘之塞,不使;假道兩周,倍韓以攻楚,不可。今則不然,魏且旦暮亡矣,不能愛其許、鄢陵與梧,割以予秦,去百六十里。臣之所見者,秦、楚鬥之日也已。」