Menu
戰國策
  卷二十六 ‧ 韓策一

或謂公仲曰聽者聽國

或謂公仲曰:「聽者聽國,非必聽貴也。故先王聽諺言于市,願公之聽臣言也。公求中立于秦,而弗能得也,善公孫郝以難甘茂,勸齊兵以勸止魏,楚、趙皆公之讎也。臣恐國之以此為患也,願公之復求中立于秦也。」

公仲曰:「奈何?」對曰:「秦王以公孫郝為黨于公而弗之聽,甘茂不善于公而弗為公言,公何不因行願以與秦王語?行願之為秦王臣也公,臣請為公謂秦王曰:『齊、魏合與離,于秦孰利?齊、魏別與合,于秦孰強?』秦王必曰:『齊、魏離則秦重,合則秦輕。齊、魏別則秦強,合則秦弱。』臣即曰:『今王之聽公孫郝,以韓、秦之兵應齊而攻魏,魏不敢戰,歸地而合于齊,是秦輕也,臣以公孫郝為不忠。今王聽甘茂,以韓、秦之兵據魏而攻齊,齊不敢戰,不求割地而合于魏,是秦輕也,臣以甘茂為不忠。故王不如令韓中立以攻齊,王言救魏以勁之,齊、魏不能相聽,久離兵事。王欲則信公孫郝于齊,為韓取南陽,易谷川以歸,此惠王之願也。王欲則信甘茂于魏,以韓、秦之兵據魏以拒齊,此武王之願也。臣以為令韓以中立以攻齊,最秦之大急也。公孫郝黨于齊而不肯言,甘茂薄而不敢謁也,此二人,王之大患也。願王之熟計之也。』」