Menu
戰國策
  卷二十六 ‧ 韓策一

宣王謂摎留

宣王謂摎留曰:「吾欲兩用公仲、公叔,其可乎?」對曰:「不可。晉用六卿而國分,簡公用田成、監止而簡公弒,魏兩用犀首、張儀而西河之外亡。今王兩用之,其多力者內樹其黨,其寡力者藉外權。羣臣或內樹其黨以擅其主,或外為交以裂其地,則王之國必危矣。」