Menu
戰國策
  卷二十六 ‧ 韓策一

魏之圍邯鄲

魏之圍邯鄲也。申不害始合于韓王,然未知王之所欲也,恐言而未必中于王也。王問申子曰:「吾誰與而可?」對曰:「此安危之要,國家之大事也。臣請深惟而苦思之。」乃微謂趙卓、韓晁曰:「子皆國之辯士也,夫為人臣者,言可必用,盡忠而已矣。」二人各進議于王以事。申子微視王之所說以言于王,王大說之。