Menu
戰國策
  卷二十六 ‧ 韓策一

大成午從趙來

大成午從趙來,謂申不害于韓曰:「子以韓重我于趙,請以趙重子于韓,是子有兩韓,而我有兩趙也。」