Menu
戰國策
  卷二十五 ‧ 魏策四

管鼻之令翟強與秦事

管鼻之令翟強與秦事,謂魏王曰:「鼻之與強,猶晉人之與楚人也。晉人見楚人之急,帶劍而緩之;楚人惡其緩而急之。令鼻之入秦之傳舍,舍不足以舍之。強之入,無蔽于秦者。強,王貴臣也,而秦若此其甚,安可?」