Menu
戰國策
  卷二十五 ‧ 魏策四

樓梧約秦魏

樓梧約秦、魏,將令秦王遇于境。謂魏王曰:「遇而無相,秦必置相。不聽之,則交惡于秦;聽之,則後王之臣,將皆務事諸侯之能令于王之上者。且遇于秦而相秦者,是無齊也,秦必輕王之強矣。有齊者,不若相之,齊必喜,是以有齊者與秦遇,秦必重王矣。」