Menu
戰國策
  卷二十五 ‧ 魏策四

秦攻韓之管

秦攻韓之管,魏王發兵救之。昭忌曰:「夫秦強國也,而韓、魏壤梁,不出攻則已,若出攻,非于韓也,必于魏也。今幸而于韓,此魏之福也。王若救之,夫解攻者,必韓之管也;致攻者,必魏之梁也。」魏王不聽,曰:「若不因救韓,韓怨魏,西合于秦,秦、韓為一,則魏危。」遂救之。

秦果釋管而攻魏。魏王大恐,謂昭忌曰:「不用子之計而禍至,為之奈何?」昭忌乃為之見秦王曰:「臣聞明主之聽也,不以挾私為政,是參行也。願大王無攻魏,聽臣也。」秦王曰:「何也?」昭忌曰:「山東之從,時合時離,何也?」秦王曰:「不識也。」曰:「天下之合也,以王之不必也;其離也,以王之必也。今攻韓之管,國危矣,未卒而移兵于梁,合天下之從,無精于此者矣。以為秦之求索,必不可支也。故為王計者,不如制趙。秦已制趙,則燕不敢不事秦,荊、齊不能獨從。天下爭敵于秦,則弱矣。」秦王乃止。