Menu
戰國策
  卷二十二 ‧ 魏策一

張儀以秦相魏

張儀以秦相魏,齊、楚怒而欲攻魏。雍沮謂張子曰:「魏之所以相公者,以公相則國家安,而百姓無患。今公相而魏受兵,是魏計過也。齊、楚攻魏,公必危矣。」張子曰:「然則柰何?」雍沮曰:「請令齊、楚解攻。」雍沮謂齊、楚之君曰:「王亦聞張儀之約秦王乎?曰:『王若相儀于魏,齊、楚惡儀,必攻魏。魏戰而勝,是齊、楚之兵折,而儀固得魏矣;若不勝,魏必事秦以持其國,必割地以賂王。若欲復攻,其敝不足以應秦。』此儀之所以與秦王陰相結也。今儀相魏而攻之,是使儀之計當于秦也,非所以窮儀之道也。」齊、楚之王曰:「善。」乃遽解攻于魏。