Menu
戰國策
  卷二十二 ‧ 魏策一

張儀欲以魏合于秦韓

張儀欲以魏合于秦、韓而攻齊、楚。惠施欲以魏合于齊、楚以案兵。人多為張子于王所。惠子謂王曰:「小事也,謂可者謂不可者正半,況大事乎?以魏合于秦、韓而攻齊、楚,大事也,而王之羣臣皆以為可。不知是其可也,如是其明耶?亡羣臣之知術也,如是其同耶?是其可也,未如是其明也,而羣臣之知術也,又非皆同也,是有其半塞也。所謂劫主者,失其半者也。」