Menu
戰國策
  卷二十 ‧ 趙策三

富丁欲以趙合齊魏

富丁欲以趙合齊、魏,樓緩欲以趙合秦、楚。富丁恐主父之聽樓緩而合秦、楚也。

司馬淺為富丁謂主父曰:「不如以國順齊。今我不順齊伐秦,秦、楚必合而攻韓、魏。韓、魏告急于齊,齊不欲伐秦,必以趙為辭,則不伐秦者趙也,韓、魏必怨趙。齊之兵不西,韓必聽秦違齊。違齊而親,兵必歸于趙矣。今我順而齊不西,韓、魏必絕齊,絕齊則皆事我。且我順齊,齊無而西。日者,樓緩坐魏三月,不能散齊、魏之交。今我順而齊、魏果西,是罷齊敝秦也,趙必為天下重國。」主父曰:「我與三國攻秦,是俱敝也」。曰:「不然。我約三國而告之,以未媾中山也。三國欲伐秦之果也,必聽我,欲和我。中山聽之,是我以三國撓中山而取地也。中山不聽,三國必絕之,是中山孤也。三國不能和我,雖少出兵可也。我分兵而孤爍中山,中山必亡。我已亡中山,而以餘兵與三國攻秦,是我一舉而兩取地于秦、中山也。」