Menu
戰國策
  卷二十 ‧ 趙策三

秦攻趙藺離石祁拔

秦攻趙,藺、離石、祁拔。趙以公子郚為質于秦,而請內焦、黎、牛狐之城,以易藺、離石、祁于趙。趙背秦,不予焦、黎、牛狐。秦王怒,令公子繒請地。趙王乃令鄭朱對曰:「夫藺、離石、祁之地,曠遠于趙,而近于大國。有先王之明與先臣之力,故能有之。今寡人不逮,其社稷之不能恤,安能收恤藺、離石、祁乎?寡人有不令之臣,實為此事也,非寡人之所敢知。」卒倍秦。

秦王大怒,令衞胡易伐趙,攻閼與。趙奢將救之。魏令公子咎以銳師居安邑,以挾秦。秦敗于閼與,反攻魏幾,廉頗救幾,大敗秦師。